Eksterne rapporter

Rapportsøk

Arbeid eller pensjon?
En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Nav-rapport 1/2013 2013

Forskningstema: Pensjon
Arbeid eller pensjon?