Eksterne rapporter

Rapportsøk

Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV
– En oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved NAV høsten 2006

Magne Bråthen

2008
Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV