Eksterne rapporter

Rapportsøk

Vask og følelser. En arbeidsmiljøundersøkelse blant hjemmehjelpere i fire kommuner

Inger-Margrete Svendsen og Line Eldring

1990
Vask og følelser. En arbeidsmiljøundersøkelse blant hjemmehjelpere i fire kommuner