Eksterne rapporter

Rapportsøk

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?»

Per-Harald Rødvei og Lise Lien

2010

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel