Eksterne rapporter

Rapportsøk

Like sikkert som snø – arbeidskvalifisering som del av soning

Terje Olsen og Lise Lien

2008

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Like sikkert som snø – arbeidskvalifisering som del av soning