Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Jon Rogstad & Geir Høgsnes

Lokale løsninger på deling av arbeid

 

Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på deling av arbeid. I M. N. Hansen (red.), Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 1995:006. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere