Skip to main content

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1

Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak

Ekstern rapport |  2018
25. januar 2022
Statistisk sentralbyrå
Kirkebøen, L. J., Eielsen, G., Rønning, M., Strømsvåg, S., Andresen, S., Reegård, K., Rogstad, J. Berge, J. E. & Lindenskov, L. (2018). Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1 .Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Statistisk sentralbyrå Notater 2018/15