Eksterne rapporter

Rapportsøk

Miljøet hos oss er helt konge!
Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer

Lise Lien og Trude Gjernes

2009

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Miljøet hos oss er helt konge!