Skip to main content

Norsk deltakelse i EU-komiteer

En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen

Ekstern rapport |  1999
27. januar 2016

Hagen, A. (1999). Norsk deltakelse i EU-komiteer. En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen. Statskonsult rapport 1999:6. Oslo: Statskonsult.

Fafo-forskere