Eksterne rapporter

Rapportsøk

Norsk deltakelse i EU-komiteer
En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen

Anna Hagen

1999

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Norsk deltakelse i EU-komiteer