Eksterne rapporter

Rapportsøk

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd
En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene

Anna Hagen og Elin Sjønnesen

1998

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd