Skip to main content

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd

En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene

Ekstern rapport |  1998
27. januar 2016

Hagen, A. & Sjønnesen, E. (1998). Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd. En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene. NIFU skriftserie 5/98. Oslo: NIFU.

Fafo-forskere