Skip to main content
Ekstern rapport
  • Jon Rogstad

Overtid og bi-arbeid

 

Rogstad, J. (1992). Overtid og bi-arbeid. Arbeidsnotat 92, 3. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere