Eksterne rapporter

Rapportsøk

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Muligheter og utfordringer

Agnete Wiborg og Lise Lien

2008

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland