Skip to main content
Ekstern rapport
  • Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver

 

Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2009). Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Rapport. Oslo: Norges forskningsråd.

Fafo-forskere