Skip to main content

Redusert overtid mot arbeidsledighet?

Ekstern rapport |  1995
1. februar 2016

Rogstad, J. (1995). Redusert overtid mot arbeidsledighet? I M. N. Hansen (red.), Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 1995:006. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere