Eksterne rapporter

Rapportsøk

Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo

Heidi Wiig Aslesen, Tori Grytli, Arne Isaksen, Bård Jordfald, Ove Langeland og Olav R Spilling

1997

Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo