Eksterne rapporter

Rapportsøk

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune

Lise Lien

2007

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet