Skip to main content
Ekstern rapport
  • Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn

 

Rogstad, J. & Raaum, O. (1997). Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Rapport nr. 74/97 Oslo: SNF.

Fafo-forskere