Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Trygve Gulbrandsen og Ragnhild Steen Jensen

Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang

 

Gulbrandsen,T. & Jensen, R. S. (2009). Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang. Rapport 2009:13. Institutt for samfunnsforskning.