Skip to main content
  • Dag Olberg (red.)

Endringer i arbeidslivets organisering

  • Fafo-rapport 183
  • Fafo-rapport 183

Bidragene i denne antologien analyserer et arbeidsliv som er blitt mer differensiert og oppdelt etter nye skillelinjer - med nye utfordringer for partene i arbeidslivet, politiske aktører og forskere. Kapitlene presenterer og knytter an til internasjonal teori, samtidig som de forholder seg til norsk arbeidsliv. Blant temaene som dekkes er:

    Nye produksjonsformer, arbeidsvilkår og produktivitet
    Spesialiserte produksjonsområder mellom globalisering og regionalisering
    Belønningsformer i arbeidslivet
    Reguleringsmodeller i arbeidsretten
    Arbeidstid og fleksibilitet
    Interne arbeidsmarkeder og opplæring i servicesektoren
    Fagbevegelsens rolle i lokalt utviklingsarbeid
    Ledelse - fra administrasjon til omstilling

Kapitlene utgjør selvstendige analyser og kan leses for seg. Samtidig finnes det koplinger og spenninger mellom dem. Boken er beregnet på undervisningsinstitusjoner og aktører innen politikk, organisasjons- og næringsliv.

  • Publisert: 19. januar 1995
  • Ordrenr. 183
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere