Skip to main content
  • Line Eldring og Jens B. Grøgaard

Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket

  • Fafo-rapport 194
  • Fafo-rapport 194
Arbeidsmarkedstiltak har vært et sentralt virkemiddel i kampen mot arbeidsledigheten på 1990-tallet. Denne undersøkelsen tar for seg to tiltak som i hovedsak har vært rettet mot ungdom; praksisplasstiltaket og Næringslivets fadderordning. Praksisplasstiltaket har eksistert i en årrekke, mens Næringslivets fadderordning ble etablert i samarbeid mellom Næringslivets hovedorganisasjon og arbeidsmarkedsetaten i 1993. Rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse blant deltakere på de to tiltakene i 1994, samt blant personer som var helt arbeidsledige i samme periode. Prosjektet er utført på oppdrag av Arbeidsdirektoratet, og rapporten tar blant annet opp følgende temaer og spørsmål:
  •     Tiltakenes utforming og innhold
  •     Hvem rekrutteres til tiltakene?
  •     Fremmedspråklige tiltaksdeltakere
  •     Hvordan har det gått med deltakerne i ettertid?
  •     Påvirkes sjansen for å få jobb av tiltaksdeltakelsen?
  • Publisert: 26. januar 1996
  • Ordrenr. 194
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere