Publikasjoner

Rapportsøk

Hva med dobbeltklientene?
Samarbeid mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset

Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun

Fafo-rapport 193

Nettutgave

Barnevernet skal ivareta barns og unges rett til omsorg når familien svikter. Barne- og ungdomspsykiatrien skal ivareta barns og unges behov for behandling av psykiske problemer. Ofte følges behovet for behandling av et behov for omsorg, og omvendt. De som har behov for begge deler, havner i et uryddig grenseland mellom to typer tjenester. De blir en slags dobbeltklienter i et oppsplittet offentlig apparat. Klokkerhuset er en institusjon i Telemark som søker å dekke dobbeltklientenes behov. Det krever samarbeid mellom de to typene tjenester.

Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra dette forsøket på samarbeid mellom to offentlige tjenester, som bygger på ulike fagtradisjoner, og som er organisert svært forskjellig.

Samarbeid krever et minimum av felles forståelse av virkeligheten. Noe kan oppnås med faglige drøftinger og avklaringer, men å gjøre noe konkret sammen, bringer oss antakelig lenger. Rapporten søker å avbilde noen av de utfordringene som barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien står overfor.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 193