Skip to main content
  • Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2

  • Fafo-notat 2016:18
  • Fafo-notat 2016:18

Dette er den andre delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller. Denne delrapporten handler om faglig utvikling, motivasjon og gjennomføring for elevene/lærlingene som går i vekslingsløp. Evalueringen er et samarbeidsprosjekt
mellom Fafo og NIFU.

  • Publisert: 16. desember 2016
  • Ordrenr. 10242