Skip to main content
Eivind Falkum

Evne til endring

Trygdeetaten i Rogaland som case

  • Fafo-rapport 499
  • Fafo-rapport 499

Prosjektet Trygdeetatens endringsevne er utført på oppdrag fra Fylkestrygdedirektøren i Rogaland. Trygdeetaten gjennomgår omfattende endringer i forholdet til brukerne, i utvikling av samarbeid med arbeidslivet og i etablering av nye etatsovergripende forbindelser. Alt dette skaper mange nye oppgaver og setter de etablerte arbeidsrutiner og organisasjonsmønstre på prøve. Hvilken evne har trygdeetaten i Rogaland til å møte utfordringene? Hva er det som fremmer og hva er det som hemmer bestrebelsene på modernisering?

  • Publisert: 6. mars 2005
  • Ordrenr. 499
Last ned publikasjonen