Fafo-notater

Rapportsøk

Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere

Jørgen Svalund

Fafo-notat 2018:03

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Akademikernes medlemspotensial

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

I dette notatet beskrives organisering av høyt utdannede arbeidstakere, med et særskilt blikk på Akademikernes evne til å organisere arbeidstakere som kan være medlem i organisasjonen. Vi fokuserer på Akademikernes organisasjonsgrad innenfor ulike utdanningsretninger og sektorer, noe som kan gi forståelse av hvor Akademikerne, og andre hovedorganisasjoner som organiserer høyt utdannede arbeidstakere, har muligheter for å rekruttere nye medlemmer.

Arbeidsmarkedet i Norge er i endring. Antallet sysselsatte har økt kraftig de senere årene, og det samme har antallet arbeidstakere med høyere utdanning. I tillegg til en beskrivelse av organiseringen blant utdanningsgruppene i Norge slik den er nå, beskrives også potensialet for organisering av høyt utdannede arbeidstakere fremover, gitt prognoser for sysselsetting og behov for arbeidstakere med høyere utdanning frem til 2035.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10268