Fafo-notater

Rapportsøk

Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet
Tabellnotat

Bård Jordfald

Fafo-notat 2006:08

Nettutgave

Notatet inneholder en analyse av skoleeiernes elektroniske rapportering til Utdanningsdirektoratet om bruk av kompetanseutviklingsmidler i 2005. Notatet omfatter innrapporterte data fra kommuner, fylkeskommuner og friskoler.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 798