Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1

Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg

Fafo-notat 2006:10

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

«Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008» er en statlig satsing på kompetanseutvikling i forbindelse med gjennomføringen av reformen Kunnskapsløftet. Dette er den første av i alt fire rapporter fra evalueringen av kompetanseutviklingsstrategien. I rapporten gis en vurdering av Kompetanse for utvikling i lys av tidligere statlige satsinger på kompetanseutvikling i skolen.

Den nasjonale strategien er i utgangspunktet en ganske åpen strategi som krever konkretisering og iverksetting på lokalt nivå. I rapporten gis en første beskrivelse og evaluering av prosessen for utforming av lokale kompetanseutviklingsplaner i norske kommuner og fylkeskommuner.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 799

Delrapport 2

Delrapport 3