Fafo-notater

Rapportsøk

Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling

Bård Jordfald og Torgeir Nyen

Fafo-notat 2007:14

Nettutgave

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Notatet er en analyse av aktivitetsrapporteringen for 2006 fra kommuner, fylkeskommuner, private skoleeiere og utenlandskolene i forbindelse med kompetanseutviklingsstrategien «Kompetanse for utvikling». Notatet går nærmere inn på bruk av penger til kompetanseutvikling og hvorledes bruken varierte. Videre går notatet nærmere inn i hvilke kompetanseområder utviklingstiltakene skjedde og hvor mange skoler, skoleledere og lærere som som var innvolvert.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10034