Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen

Tori Grytli

Fafo-notat 1999:07

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Dette arbeidsnotatet er en del av forskningsprosjektet «Arbeidsmarkedssituasjonen innen handelsnæringen» som utføres på oppdrag fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Handel og kontor i Norge (HK) og Norges forskningsråd (NFR).
Tema for prosjektet er arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen. Bakgrunnen er omfattende strukturelle endringer i varehandelen de siste 10–20 årene, med integrering både horisontalt og vertikalt.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 619