Fafo-notater

Rapportsøk

Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen

Bård Jordfald

Fafo-notat 1999:08

Nettutgave

Dette notatet er en del av prosjektet «Arbeidsmarkedssituasjonen innen handels- og servicenæringene» som Fafo utfører på oppdrag fra Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Handel og Kontor (HK) og Norges forskningsråd (NFR). Temaet for prosjektet er arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 620