Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting
– en sammenlikning av elleve europeiske land

Jon Erik Dølvik

Fafo-notat 2001:19

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Notatet er et Sammendrag av boka ’At your service? Comparative perspectives on employment and labour relations in European private sector services’, red. Jon Erik Dølvik, P.I.E. Lang, 2001.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 676