Skip to main content
  • Elin Svarstad og Kristin Alsos

Arbeidstidsordninger i havbruksnæringa

  • Fafo-notat 2019:30
  • Fafo-notat 2019:30

Dette notatet undersøker arbeidstidsordninger i den norske havbruksnæringa, og det er skrevet på oppdrag fra Fellesforbundet og Sjømat Norge. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse sendt ut våren 2019, til driftsledere og tillitsvalgte på land- og sjøanlegg med tariffavtale. Vi ser spesielt på hvilke arbeidstidsordninger som benyttes. Vi undersøker også om ordningene fravikes og bruk av overtid, og hva som er årsaker til dette. Vi tar i tillegg opp spørsmål om samarbeidsforholdet mellom tillitsvalgte og ledelse.

  • Publisert: 17. desember 2019
  • Ordrenr. 10320

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Fellesforbundet og Sjømat Norge