Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidstidsordninger i havbruksnæringa

Elin Svarstad og Kristin Alsos

Fafo-notat 2019:30

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen

Forskere på Fafo: Elin Svarstad, Kristin Alsos

Dette notatet undersøker arbeidstidsordninger i den norske havbruksnæringa, og det er skrevet på oppdrag fra Fellesforbundet og Sjømat Norge. Resultatene er basert på en spørreundersøkelse sendt ut våren 2019, til driftsledere og tillitsvalgte på land- og sjøanlegg med tariffavtale. Vi ser spesielt på hvilke arbeidstidsordninger som benyttes. Vi undersøker også om ordningene fravikes og bruk av overtid, og hva som er årsaker til dette. Vi tar i tillegg opp spørsmål om samarbeidsforholdet mellom tillitsvalgte og ledelse.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10320