Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidstidstida ved Aker Base
Rapport frå prosjektet: Arbeidstidsordningar for baseverksemdene

Martin Byrkjeland

Fafo-notat 1999:12

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjektet har hatt to hovuddelar; ein analyse av dei tilsette si oppfatning av arbeid og arbeidstid, og forslag til alternative ordningar basert på ei spørjeskjemaundersøking, og ein analyse av driftsmønsteret på dei to basane basert på laste- og lossestatistikk. Dei to delane er presentert i kvar sin delrapport.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 624