Fafo-notater

Rapportsøk

Fleksibilitet og arbeidslivsregulering

Jon Erik Dølvik

Fafo-notat 1999:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Dette notatet er utarbeidet som et bakgrunnsdokument for Arbeidslivsutvalget som har til oppgave å vurdere behovet for reformer i arbeidsmiljølovgivningen i lys av framtidige utfordringer i arbeidslivet.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 623