Fafo-notater

Rapportsøk

Bemanningsdirektivet
Mulige konsekvenser for norsk rett

Kristin Alsos

Fafo-notat 2010:08

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

EUs direktiv om arbeid i bemanningsforetak (2008/104/EF) skal gjennomføres i norsk rett innen 5. desember 2011. Direktivet inneholder et likebehandlingsprinsipp, det vil si at ansatte i bemanningsforetak skal ha tilsvarende ansettelsesvilkår som det de hadde fått om de hadde vært direkte ansatt av innleiebedriften. I tillegg nedfeller direktivet et restriksjonsforbud, noe som kan ha konsekvenser for dagens regulering av arbeidsutleie. Notatet tar for seg på hva som ligger i direktivets bestemmelser og hvilke konsekvenser direktivet kan komme til å få for norsk rett.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10104