Skip to main content
  • Kristin Alsos

Bemanningsdirektivet

Mulige konsekvenser for norsk rett

  • Fafo-notat 2010:08
  • Fafo-notat 2010:08

EUs direktiv om arbeid i bemanningsforetak (2008/104/EF) skal gjennomføres i norsk rett innen 5. desember 2011. Direktivet inneholder et likebehandlingsprinsipp, det vil si at ansatte i bemanningsforetak skal ha tilsvarende ansettelsesvilkår som det de hadde fått om de hadde vært direkte ansatt av innleiebedriften. I tillegg nedfeller direktivet et restriksjonsforbud, noe som kan ha konsekvenser for dagens regulering av arbeidsutleie. Notatet tar for seg på hva som ligger i direktivets bestemmelser og hvilke konsekvenser direktivet kan komme til å få for norsk rett.

  • Publisert: 6. januar 2010
  • Ordrenr. 10104
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere