Skip to main content
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008

  • Fafo-notat 2010:07
  • Fafo-notat 2010:07
Dette notatet viderefører analysene fra Fafo-rapport 518, Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Vi ser på hvordan organisasjonsgraden på arbeidstakersiden har utviklet seg over tid. Videre undersøker vi hvor mange arbeidstakere som dekkes av tariffavtale i 2008, og ser om det er forskjeller i  ulike deler av arbeidslivet. Til slutt ser vi om det er ulikheter mellom yngre og eldre arbeidstakere, mellom menn og kvinner, og etter yrke og utdanning. Datagrunnlaget er en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen 3. kvartal 2008 (AKU) og registeropplysninger fra arbeidstakerorganisasjonene.
  • Publisert: 5. januar 2010
  • Ordrenr. 10103

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet