Skip to main content
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen

På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene

Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Mellom-Europa

  • Fafo-notat 2010:02
  • Fafo-notat 2010:02

I notatet foreslår Fafo at det nye EØS-arbeidslivsfondet baseres på kriterier som øker sannsynligheten for at midlene reelt kommer til nytte og har langvarige effekter i arbeidsmarkedet og for partssamarbeidet i mottakerlandene. Dette perspektivet gjør det mindre aktuelt at hovedkriteriet blir å finne fram til øst- og mellomeuropeiske land hvor det er mest prekært å styrke arbeidslivets parter i offentlig og privat sektor. I stedet skisseres sju temaer i tråd med mottakerlandenes økonomi og arbeidsmarked. Samtidig antyder vi hvilke relevante erfaringer fra Norge som i den sammenheng kan diskuteres blant mottakerne.

  • Publisert: 1. januar 2010
  • Ordrenr. 10098
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere