Fafo-notater

Rapportsøk

Dagens system for lønnsfastsettelse
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse

Kristine Nergaard og Arne Pape

Fafo-notat 1997:12

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 1997 Id-nr.: 884