Fafo-notater

Rapportsøk

Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn

Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik

Fafo-notat 802

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Utgitt: 1987 Id-nr.: 802