Fafo-notater

Rapportsøk

Digital omlegging under koronapandemien
Oppfølging av unge i AFT-tiltak

Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand

Fafo.notat 2021:03

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet

Forskere på Fafo: Jon Helgheim Holte, Anne Hege Strand

Dette notatet er sluttrapporteringen fra et prosjekt finansiert gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram, som ble lyst ut i forbindelse med koronapandemien. Målet har vært å samle
inn data i sanntid, altså mens vi var under nedstenging,
for å undersøke hvordan en digital gjennomføring
av arbeidsmarkedstiltak har fungert for unge med funksjonsnedsettelser. Studien er basert intervjuer med veiledere og ledere i ulike AFT-tiltak og noen brukere i AFT-tiltak. Intervjuene ble i all hovedsak gjennomført i juni 2020. Prosjektet har vært gjennomført som et samarbeid mellom Fafo, Unge funksjonshemmede og Arbeid og inkludering i NHO.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10340