Skip to main content
  • Mathilde Bjørnset

Konsekvenser av Korona

Arbeidsledighet og gjennomføring blant unge i Viken

  • Fafo-notat 2021:04
  • Fafo-notat 2021:04

Dette notatet oppsummerer noen sentrale konsekvenser av koronapandemien for sysselsetting og utdanning for unge i Viken. Notatet gjennomgår statistikk som foreligger på området. Det er tendenser til økt arbeidsledighet, særlig blant unge. Notatet er skrevet på oppdrag fra Viken fylkeskommune / Kompetanseforum Østfold. Dette notatet oppsummerer noen sentrale konsekvenser av koronapandemien for sysselsetting og utdanning for unge i Viken. Notatet gjennomgår statistikk som foreligger på området. Det er tendenser til økt arbeidsledighet, særlig blant unge. Notatet er skrevet på oppdrag fra Viken fylkeskommune / Kompetanseforum Østfold.

  • Publisert: 8. februar 2021
  • Ordrenr. 10341