Fafo-notater

Rapportsøk

Callsenter – kundeservice under omorganisering?

Dag Olberg

Fafo-notat 2005:08

Nettutgave

Prosjekt: Kundesentre som callsentre

Dette notatet sammenfatter og diskuterer et utvalg foreliggende studier og annen dokumentasjon om nye driftsformer innen kundebehandling. Diskusjonen er avgrenset til kundeservice organisert gjennom callsentre. Hensikten er å gi en oversikt over hvilke tema som er blitt fokusert i foreliggende studier. Det gjelder blant annet definisjoner som er brukt i litteraturen, hva foreliggende dokumentasjon sier når det gjelder arbeidsmiljø og helse, interesseorganisering. Hensikten med notatet er også å undersøke hva slags statistisk underlagsmateriale som finnes når det gjelder omfanget av callsentre og antall ansatte Norge.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 767