Fafo-notater

Rapportsøk

Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal

Tina Østberg og Anne Britt Djuve

Fafo-notat 2002:22

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Tina Østberg

Dette notatet er en kort sammenstilling av erfaringer 16 Aetat lokal har med minoritetsspråklige som målgruppe. Dataene ble innsamlet i forbindelse med Fafos evaluering av 16 prøveprosjekter med alternativ inntektssikring for flyktninger.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 696