Fafo-notater

Rapportsøk

EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier?

Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2006:14

Last ned nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård

Dette er en underveisrapportering fra Fafos strategiske instituttprogram: Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Konsekvenser for bedrifters arbeidskraftstrategier, institusjonell regulering og tilpasning i arbeidsmarkedet.

 

Se sluttrapporten fra prosjektet: Grenseløst arbeidsliv?

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10004