Fafo-notater

Rapportsøk

Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Fafos Rådsprogram 2006–2008

Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2008:15

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Gjennom EØS-avtalen har norsk arbeidsliv blitt omfattet av nye, grenseoverskridende reguleringer som påvirker partssamarbeidet. I tillegg har de nasjonale partene blitt en del av det europeiske partssamarbeidet. De europeiske reguleringene har åpnet nye samarbeids- og påvirkningsarenaer – i første rekke gjelder det europeiske samarbeidsutvalg i multinasjonale konsern. Forholdet mellom det nasjonale og transnasjonale når det gjelder arbeidstakermedvirkning er komplisert, og utnyttelse av de arenaene som finnes krever både kunnskap og aktivt engasjement fra partene på nasjonalt nivå.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10059