Fafo-notater

Rapportsøk

Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen
Oppsummeringsnotat fra en seminarrekke

Anna Hagen og Aris Kaloudis

Fafo-notat 2008:14

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen var tittelen på en seminarrekke som ble gjennomført fra januar 2007 til februar 2008. Seminarrekka ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og NIFU STEP. Kunnskapsdepartementet var initiativtaker til seminarrekka, og et viktig formål var å belyse status og utfordringer på viktige kompetansepolitiske områder. I dette notatet oppsummeres hovedpunkter fra de sju seminarene. På bakgrunn av dette peker vi på hva vi mener framstår som viktige utfordringer for den videre utviklingen av kompetansepolitikken i Norge.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10058