Skip to main content
  • Hilde Haualand

Grunnskole for tegnspråklige elever

  • Fafo-notat 2015:01
  • Fafo-notat 2015:01
Dette notatet belyser noen problematiske sider ved dagens organisering av undervisningen i og på tegnspråk. Det viser at en skole der søkelyset er på tegnspråk, ikke manglende hørsel, vil kunne bidra til et mer mangfoldig undervisningstilbud. Følgende tema blir belyst:
  • Det nåværende skoletilbudet til tegnspråklige barn, regelverk og bakenforliggende ideologi.
  • Andre skoler med eksplisitt vekt på (bestemte) språk og flerspråklig undervisning.
  • Mulig visjon og innhold i en tegnspråklig grunnskole, basert på en workshop for lærere og foreldre.
  • Resulater fra en kartlegging av interessegrunnlaget hos foreldre i familier der det brukes eller er interesse for tegnspråk.
  • Fordeler og ulemper ved ulike mulige løsninger for det fremtidige undervisningstilbudet til tegnspråklige elever.
Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Norges Døveforbund.
  • Publisert: 24. april 2015
  • Ordrenr. 10212

Fafo-forskere