Fafo-notater

Rapportsøk

Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor

Bård Jordfald

Fafo-notat 2008:19

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Dette notatet er en del av LO-prosjektet «Lønn på tvers», der Fafo har gått igjennom lønnsstatistikken med sikte på å studere forskjeller mellom arbeidslivets ulike sektorer. Notatet tar for seg lønnsforskjeller mellom utdanningsgruppene i staten og i privat sektor, og ser nærmere på forskjellene etter at bonus og lederlønninger er tatt ut av sammenlikningsgrunnlaget.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10063