Skip to main content
  • Bård Jordfald og Torgeir Nyen

Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling

  • Fafo-notat 2008:18
  • Fafo-notat 2008:18
Notatet er en analyse av aktivitetsrapporteringen for 2007 fra kommuner, fylkeskommuner, private skoleeiere og utenlandskolene i forbindelse med kompetanseutviklingsstrategien «Kompetanse for utvikling». Notatet viser bruk av penger til kompetanseutvikling i skolen og hvor mange skoler, skoleledere og lærere som var involvert. Notatet viser hvilke områder kompetanseutviklingstiltakene skjedde på, hvilke tilbydere som sto for ulike tiltak og hvilke læringsformer som ble brukt.
  • Publisert: 16. januar 2008
  • Ordrenr. 10062