Fafo-notater

Rapportsøk

Hvor er det blitt av alle sammen?
En analyse av stipendiatene i LOs Utdanningsfond

Bård Jordfald

Fafo-notat 2007:12

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Notatet ser nærmere på medlemmer av LO-forbund som har mottatt stipend fra LO for å ta utdanning. Blant annet ser man nærmere på stipendiatenes interne forflyttinger mellom forbundene, og hvilke grupper eller kjennetegn det er på de stipendiatene som har valgt å gå ut av LO-fellesskapet. Avslutningsvis er det en analyse om stipendiatene har større tilbøyelighet til å melde seg ut enn medlemmer som ikke har fått stipend.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10032