Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 2

Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg

Fafo-notat 2007:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

«Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008» er en statlig satsing på kompetanseutvikling i forbindelse med gjennomføringen av reformen Kunnskapsløftet. Dette er den andre av i alt fire rapporter fra evalueringen av kompetanseutviklings-strategien. Rapporten gir en beskrivelse av planleggingsprosessen og en første beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført så langt i strategiperioden. Rapporten beskriver også rollefordelingen mellom skoleeier og skolene i iverksettelsen av tiltakene.
Videre beskriver rapporten involveringen av aktører i fagopplæringen i planleggingsprosessen og hva slags utfordringer man ser for gjennomføringen av strategien i lærebedriftene.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10031

Delrapport 1

Delrapport 3